For udviklere

Krak WMS for udviklere

Denne side er primært tiltænkt jer, der udvikler eller konfigurerer WMS klienter, og sekundært jer, der anvender Krak WMS i desktop GIS, der typisk kan konfigureres i mindre grad end webGIS. 

Ønsker du selv at udvikle en WMS klient er det din egen opgave at få sammenstykket forespørgslen til Krak WMS. Bemærk at der findes adskillige API'er i diverse sprog, som kan spare dig for en del udvilingsarbejde. Flere af disse API'er er tilmed gratis.

Kviklinks: WMS klienter  Hvad er WMS?  WMS parametre (standard)  WMS parametre (vendor specific)  Billedmanipulation  Billedformat  Logo og copyright  Udskriv kort  Eksempler på WMS forespørgsler

WMS klienter

De fleste GIS programmer inkl. MapInfo, ArcGIS Desktop og Geomedia er også WMS klienter. Ønsker du at tilgå Krak WMS fra en GIS applikation er URL’en til servicebeskrivelsen typisk nok, da GIS applikationen automatisk tilføjer yderligere påkrævede parametre til forespørgslen. Læs mere om dette under fanebladet GIS.

Hvis du ikke allerede har en WMS klient kan du på OGCs hjemmeside finde en liste over WMS klienter. Der findes også en række gratis WMS klienter fx Gaia, uDig (User-friendly Desktop Internet GIS), og ArcExplorer. I tillæg findes der en række gratis API'er, der kan tilgå WMS herunder Mapserver, GeoTools og OpenLayers.

Hvad er WMS?

Krak WMS er en HTTP/Get webservice der returnerer billeder indeholdende kort. Url'en er opbygget af et service end point og en række Key Value Pairs (KVP) parametre.

Service end pointet er starten af URL'en og angiver hvilket kortværk eller WMS, man ønsker at anvende. et eksempel er http://webmapservice.krak.dk/wms/krak?.

KVP parameterne definerer billedstørrelse, billedformat, det geografiske område osv. KVP parameterne kan yderligere kategoriseres i standard WMS parametre, som er defineret af OGC, samt vendor specific parametre, som er en udvidelse af WMS standardfunktionalitet og defineret af vendor, her Krak.

WMS parametre (standard)

Har du ikke før beskæftiget dig med WMS, bør du læse OGC Web Map Service Implementation Specification, version 1.1.1, da den i detaljer beskriver de enkelte parametre, deres betydning og udfaldsrum. Nedenfor er en kortere gennemgang af paramterne. Bemærk, at vedrørende udfaldsrum af fx billedformarter og projektioner henvises til den pågældende WMS' GetCapability svar. Læs mere om WMS 1.1.1 parameterne.

WMS parametre (vendor specific)

Krak WMS tilbyder en række parametre udover standard parameterne. I WMS regi kaldes de vendor specific og er ikke påkrævet. Parameterne gør det muligt at manipulere billedets udseende, så dine overlejrede data kan fremstå præcis som du ønsker, ligesom der er muligt at fjerne logo og copyright i billedet. Sidstnævnte er typisk interessant i tile baserede klienter. Læs mere om parameterne.

Billedmanipulation

Krak WMS tilbyder at manipulere billedet i form af ændret lysstyrke og/eller farvemætning. Du kan derfor gøre billedet mørkere, lysere samt fremhæve eller nedtone farverne. Det er dig, der selv definerer manipulation jf. parameterne listet nedenfor.

Bemærk, at brug af billedmanipulation koster på svartiden! Det frarådes derfor at anvende det på større billeder.

Farvemætning (saturation)

Saturation er farvemætningen. 1 er uændret, 0 er rene gråtoner, højere er mere mættede farver. Se eksempler nedenfor.

Høj mætning Øget mætning Oprindelig Mindsket mætning Gråtoning
saturation=2.0 saturation=1.5   saturation=0.5 saturation=0.0

Lysstyrke (brightness)

Brightness er lysstyrke. 0 er helt sort, 1 er uændret, og højere går det lysere indtil farverne overstyrer. Se eksempler nedenfor.

Høj lysstyrke Øget lysstyrke Oprindelig Mindsket lysstyrke Lille lysstyrke
brightness=1.5 brightness=1.2   brightness=0.8 brightness=0.4

Billedformat

WMS med Krak kort tilbyder flere billedformater. Nogle WMS'er tilbyder flere formater end andre - det hænger typisk sammen med, om WMS er indeholder vektordata eller rasterdata. Valg af billedformat får indflydelse på det visuelle resultat samt datamængden, der skal overføres. Derfor er nogle formater mere velegnede til fx mobilapplikationer med lav båndbredde og små skærme, mens andre er bedre til at udskrive. Læs mere om billedformaterne.

Logo og copyright

Anvender du Krak WMS i en tile baseret klient kan du ende op med en masse logoer og copyright-tekster. Det er derfor muligt at slå dette fra, mod at du så selv sørger for at påsætte tilsvarende logo og copyright-tekst i klienten.

Copyright-angivelse fremgår nedenfor og skal i klienten angives med en tydelig skriftfarve:

Logo skal have dimensionen (B x H) 32 x 32 pixels. Download logo.

Udskriv kort

Med Krak WMS kan du udskrive kort helt op til A0 papirstørrelse direkte fra dit GIS. Jo bedre udskriftskvalitet du ønsker - jo større et billede skal du forespørge. Den forespurgte højde og bredde må dog højest være 4096 px. Men den størrelse er stor nok til et A1 print i god kvalitet, og endda et A0, hvis der er lidt bund- eller topmargen.

Printer du ved hjælp af et GIS behøver du ikke tænke så meget over, hvor mange pixels der skal forespørges - det skal dit GIS nok holde styr på. Du skal dog vide, at når du i fx ArcGIS vælger udskriftskvalitet, så påvirker det størrelsen af det forespurgte billede.

Ønsker du at udskrive fra andre programmer end GIS, eller vil du have fuld kontrol over kvalitet mv. så tag et kig på dette regneark, der beskriver sammenhængen mellem papirstørrelse, udskriftskvalitet og billedstørrelse.

Eksempler på WMS forespørgsler

Nedenfor finder du en række eksempler på Krak WMS forespørgsler. For at anvende eksemplerne skal du indtaste dit brugernavn og adgangskode nedenfor og klikke "Opdatér URL'er". Får du efterfølgende en "HTTP 403 Access Denied" skyldes det at den anvendte kombination af brugernavn og adgangskode er forkert eller at brugeren ikke har adgang til den pågældende WMS!